Въпрос: Възможно ли е при една покупка на газьол да се използват няколко ваучери за гориво и да се издаде една фактура в която да се впишат сериите и номерата на използваните ваучери?

 Отговор: При покупка на газьол могат да се използват  едновременно няколко ваучери за гориво. Във
фактурата за продажбата на гориво следва да бъдат включени номерата на използваните ваучери.