Въпрос: При покупка на газьол с ваучери за гориво, как да се извършва проверка от търговците на горива дали ваучерите са истински или фалшиви?

Отговор:

?>