Годишен бюджет на ЕС

След одобряването на многогодишната финансова рамка (МФР) за новия програмен период от 2014 до 2020 година започва изпълнението й чрез ежегодните бюджети на Европейския съюз (ЕС).
По-детайлна информация по темата може да откриете на интернет страницата за финансово програмиране и бюджет на Европейската комисия.