Месечен обзор на българската икономика

Месечният обзор на българската икономика представя конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели. Изготвя се от дирекция „Икономическа и финансова политика" и се публикува на български и английски език.