Конвергентна програма

В изпълнение на правилата, залегнали в Пакта за стабилност и растеж, държавите-членки извън еврозоната изготвят конвергентни програми, а държавите-членки от еврозоната - програми за стабилност. Конвергентната програма на Република България е стратегически документ, представящ основните елементи на националната фискална политика в средносрочен план. Програмата се изготвя ежегодно от Министерството на финансите и се представя за оценка на Европейската комисия най-късно до края на месец април, съгласно графика на т. нар. „Европейски семестър" - инициатива за засилена координация на икономическите политики в ЕС.

Повече информация можете да намерите тук.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 

2009 

2008

2007 

2006