Информация за Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

Информацията по т.5.2. от Правилата се представя по електронен път в Министерството на финансите на следните адреси: Embedded Image и Embedded Image