Основни документи

Европейски регламенти и директиви

Национално законодателство

Практическо ръководство за процедурни правила за договаряне на помощта от ЕС версия от 22.08.2006 и Анекси

Рамкови договори