Структура на данъчната система

Структура на данъчната система

* Алтернативни данъци по ЗКПО:

- Данък върху хазартната дейност;

- Данък върху приходите на бюджетни предприятия;

- Данък върху дейността от опериране на кораби.