Отдел „Процесуално законодателство”

Отдел „Процесуално законодателство" изпълнява следните основни функции:

1.Изготвя проекти на данъчни нормативни актове в областта на данъчното процесуално законодателство;

2. Изготвя указания, становища и отговори на писмени запитвания по прилагането на материалното и процесуалното данъчно  законодателство;

3. Изготвя становища по проекти на нормативни актове, изготвени от други дирекции на МФ, НАП, Агенция „Митници", други министерства и ведомства;

4. Изготвя становища по проекти на указания изготвени от Национална агенция за приходите в областта на материалното и процесуалното данъчно законодателство;

5. Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в областта на административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели.

6. Изготвя проекти на позиции и предложения за промени в националното данъчно законодателство по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз;

7.Участва в изготвянето на становища и  проекти на позиции в областта на административното сътрудничество и обмена на информация за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН);

8. Изготвя становища и проекти на позиции  в областта на административното сътрудничество и обмена на информация за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия;

9. Проследява съответствието на националното данъчно законодателство с решенията на Съда на Европейския съюз и изготвя предложения за промени в случай на несъответствие;

10. Участва в процеса на изготвяне на позиции на българската държава по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по предюциални запитвания до съда в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели.

11. Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели.

12. Подпомага министъра при упражняването на правомощията му по Закона за безмитната търговия;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация