Обучение

Обучението на Школата по публични финанси е организирано в:

  • Собствени програми на Школата;
  • Програми, разработени в сътрудничество с други учебни центрове и международни организации.

Основни области на обучение:

  • Управление на публичните разходи (за новопостъпили служители);
  • Организация на бюджетния процес;
  • Ориентирано към резултатите бюджетиране;
  • Бюджетно счетоводство;
  • Вътрешен контрол;
  • Управление на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз;
  • Европейска интеграция във финансовата и бюджетната област.

Регистрация:

Участието в курсове и семинари, за които е посочена регистрация със заявка, става чрез записване. Записването се извършва не по-рано от два месеца преди датата на курса и до запълване на предвидените за съответния курс бройки по реда на постъпилите обаждания. При установена потребност от обучение за по-голяма група служители от дадено ведомство, то следва да заяви интереса си чрез писмо до директор на дирекция "Бюджет". 

Най-малко една седмица преди началото на всеки курс/семинар записаните участници следва да потвърдят присъствието си и да се информират за мястото и часа на провеждане на обучението.

За обучението не се заплаща такса. Командировъчните и разходите по настаняване се поемат от изпращащата администрацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация