Архив 2008

Актуализация на ПП "МФПИ Инвеститор"- във връзка с изпълнението на Бюджета за 2008 г. :

1. Съхранете файла InvestitorBudget2008 (2).rar на Вашия локален твърд диск;

2. Разархивирайте го в директорията, където е инсталиран ПП "МФПИ Инвеститор";

3. На въпроса дали да се подменят съществуващите файлове - отговорете с YES.