Отдел „Преки данъци”

Отдел „Преки данъци" изпълнява следните основни функции:

1. Изготвя проекти на данъчни нормативни актове в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

2. Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по практическото прилагане на данъчното законодателство в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

3. Изготвя становища по проекти на указания, изготвени от Национална агенция за приходите, по прилагането на данъчното законодателство в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

4. Изготвя становища по проекти на нормативни актове, изготвени от други дирекции на МФ, министерства и ведомства, по въпроси в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

5. Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на корпоративното подоходно облагане и данъците върху доходите на физическите лица;

6. Участва в изготвянето на  проекти на рамкови позиции на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;

7. Участва в изготвянето на становища и  проекти на позиции за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;

8. Изготвя становища и проекти на позиции  в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия;

9. Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;

10.Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица;

11.Анализира, разработва и предлага  данъчни мерки и инструменти за борба с отклонението от данъчно облагане и укриване на корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица;

12.Организира и провежда веднъж годишно конкурс за издаване на разрешения за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна;

13. Изготвя заповеди за предоставяне/отказ за предоставяне на индивидуални квоти за ваучери за храна на оператори по подадени заявления;

14. Поддържа списък на лицата, получили разрешение  за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, на броя на предоставените индивидуални квоти на операторите и на броя на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота;

15. Координира и участва в изработването на образци на декларации, заповеди, справки и други документи по отношение на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

16.Участва в съгласуването на проекти на международни договори по въпроси свързани с корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация