Отдел „Косвени данъци”

Отдел „Косвени данъци" изпълнява следните основни функции:

1.Изготвя проекти на данъчни нормативни актове в областта на данък върху добавената стойност, акцизите и данъка върху застрахователните премии;

2.Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по практическото прилагане на данъчното законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, акцизите и данъка върху застрахователните премии;

3.Изготвя становища по проекти на указания, изготвени от Национална агенция за приходите и Агенция „Митници", по прилагането на данъчното законодателство в областта на данък върху добавената стойност и акцизите;

4.Изготвя становища по проекти на нормативни актове изготвени от други дирекции на МФ, министерства и ведомства, по въпроси в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;

5.Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;

6.Участва в изготвянето на становища и  проекти на позиции за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;

7.Изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;

8.Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на данък върху добавената стойност и акцизите;

9.Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно данъка върху добавената стойност и акцизите;

10.Анализира, разработва и предлага  данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и укриването на данък върху добавената стойност и акцизи;

11.Участва в съгласуването на проекти на международни договори по въпроси свързани с данъка върху добавената стойност и акцизите;

12.Координира изработването и участва в съгласуването на проекти на нормативни актове и други актове, свързани с дейността на приходните агенции.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация