Отдел „Счетоводно законодателство”

Отдел „Счетоводно законодателство" изпълнява следните основни функции:

1. Разработва проекти на нормативни актове по въпросите на организацията, методиката, методологията и осъществяването на счетоводството на предприятията от реалния сектор;

2. Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по въпросите на практическото прилагане на счетоводното законодателство;

3. Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на счетоводството на предприятията от реалния сектор;

4. Изготвя становища и  проекти на позиции в областта на счетоводното законодателство за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН);

5. Изготвя становища и проекти на позиции  в областта на счетоводството за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия;

6. Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и предложения за промени в счетоводното законодателство за отстраняване на несъответствия;

7. Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно счетоводството и данъка върху финансовите сделки;

8. Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси в областта на счетоводството и координира дейността на работна група 27 „Счетоводство и независим финансов одит";

10. Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на счетоводството;

11. Участва в съгласуването на проекти на международни договори по счетоводни въпроси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация