Отдел „Анализ на данъчната политика”

Отдел „Анализ на данъчната политика" изпълнява следните основни функции:

1. Изготвя прогнози на данъчните приходи в държавния бюджет, по приходоизточници.

2. Участва в разработването на приходната част на средносрочната бюджетна прогноза и на Закона за държавния бюджет на Република България, както и в прогнозирането на вноската за Европейския съюз в частта ѝ от ДДС-базата за облагане и в други дейности по прилагането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз.

3. Обобщава и анализира информационните потоци, свързани с изпълнението на приходите в бюджета:

3.1 набира, систематизира и обобщава информация за текущото изпълнение на държавния бюджет и изготвя анализ, с обобщени данни и по конкретен приходоизточник, с ежемесечна периодичност;

3.2 прогнозира очакваното изпълнение на държавния бюджет;

3.3 разработва анализи, оценки и прогнози за ръководството на Министерство на финансите, както и във връзка с работата на мисиите на Международния валутен фонд, Световната банка и други международни финансови институции.

4. Участва в изготвянето на  годишния отчет и доклад за изпълнението на държавния бюджет в приходната част, както и в разработването на стратегически документи, свързани с държавния бюджет от компетентност на дирекцията.

5. Анализира,  разработва и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и за повишаване на приходите в бюджета.

6. Изготвя оценки на въздействието по проекти на нормативни актове в областта на данъците и счетоводството и по действащото данъчно и счетоводно законодателство.

7. Участва в разработването на доклада за Европейската комисия относно „Структурите на данъчните системи" на държавите членки на ЕС, в частта за Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация