Проект УТТЮЕ ІІ

В изпълнение на Втория проект за улесняване на търговията и транспорта (УТТЮЕ II) и във връзка с изискванията на Световната банка са публикувани: „Резюме на окончателен доклад на актуализирана пълна екологична оценка" и „Актуализиран план за управление на околната среда" за обект "Изграждане на 3.4 км подходен път към ГКПП Капитан Андреево, част от магистрала Марица"