Началник на кабинета на министъра

Румен Порожанов - Началник на кабинета

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България

e-mail: Embedded Image

Дата на раждане: 17 август 1964 г.

През 1990 г. завършва висше образование във УНСС, специалност „Икономика и управление на селското стопанство". Притежава допълнителна квалификация „Икономика и управление на отбранителния процес", придобита също в УНСС.

През 1992 г. започва работа в Министерството на финансите като „главен специалист". През периода 1995 - 1996 г. е бил съветник в Министерския съвет. От 1996 г. продължава своето професионално развитие в Министерството на финансите като началник на отдел. През 2001 г. става директор на дирекция „Финанси на търговските дружества и структурна реформа", която през 2003 г. се преобразува в дирекция „Финанси на реалния сектор".