УТТЮЕ II

Във връзка с изпълнението на Втория проект за улесняване на търговията и транспорта  (УТТЮЕ II ) са публикувани: "Резюме на Пълна екологична оценка" и "План за управление на околната среда" за компонент  2  на проекта УТТЮЕ II: "Изграждане на 3.4 км подходен път към ГКПП Капитан Андреево, част от магистрала Марица".