Специализирано обучение за бенефициентите на ОПТП - гр. Хисаря, 20-21 февруари 2009 г.