Второстепенни разпоредители с бюджет

Към структурата на Министерство на финансите се включват второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на финансите, които са самостоятелни юридически лица и някои от тях имат развити регионални структури на територията на страната.

ВРБ към министъра на финансите са: