Разработване на Система за контрол на износа фаза 2