Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по проект Подобряване на условията в помещенията за задържане в областните и регионални полицейски управления на територията на Република България към Проект BG 2005/017-353.07.04