Комплексно почистване на административни сгради на Министерство на финансите, находящи се в гр. София