Разширяване на функционалността на система за управление на акцизите