Конкурс от Министерство на финансите за издаване на разрешения за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор