Закупуване на терминали "КИОСК" за нуждите на НАП,разработване на софтуер, инсталация и внедряване

?>