Доставка на климатична техника за нуждите на Министерство на финансите