Извършване на одитни услуги по програми САПАРД, ИСПА, Леонардо да Винчи, Сократ и други дейности през 2007 г. и 2008 г.