Извършване на проектантски услуги и изготвяне на технически паспорти на сгради собственост на Министерство на финансите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на финансите на територията на Република България