Бъдете активни

С присъединяването си към европейското семейство България получава възможността да усвои до 7 млрд. евро за 7 години в периода 2007-2013 г. по седем оперативни програми при представяне на готови проекти.

Усвояването на средствата от ЕС е двустранен процес. Държавната администрация представя процедурите, но получателите са тези, които трябва да бъдат активната страна.

"Бъдете активни"!

Новини от националната информационна кампания "Бъдете активни"