2005

Инвестиционно предложение за кандидатстване за финансдиране на нови инвестиционни проекти, които се планира да стартират през 2007-2008г.