Съвет ЕКОФИН

Бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС" представя резултатите от заседанията на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и позициите на България по обсъжданите теми. Изготвя се от дирекция „Икономическа и финансова политика". Публикува се на български език след всяко заседание на Съвета.