Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия

Считано от 23.05.2016 г. са в сила измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.

В тази връзка, административната услуга по регистрация на цени на тютюневи изделия и издаване на удостоверения за регистрирана цена считано от 25.05.2016 г. се предоставя от:

Агенция „Митници"

Централно митническо управление

ул. „Георги Сава Раковски" 47 

София 1202

Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия