Възложени архив към май 2008 г.

Тук са търговете и поръчките, които са приключили след подписване на договор по поръчка