Бюджет 2018

Информационният бюлетин „Бюджетът накратко - 2018“ е поредното издание на електронната версия на т.нар. „бюджет за граждани“, изготвено от дирекция „Бюджет“ за посетителите на интернет страницата на Министерството на финансите