Годишен бюлетин "Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“