Бойко Атанасов

 Контакти 

ул. „Г. С. Раковски" 102
1040 София, България

Дата на раждане: 10 ноември 1970 г.

Образование: Висше икономическо образование, степен Магистър, специалност „Планиране и прогнозиране на икономическите системи", УНСС гр. София.

 

Професионален опит: Бойко Атанасов притежава повече от 20 години професионален опит в системата на Приходната администрация. Бил е последователно данъчен инспектор, след което и началник подразделение в Главно управление на данъчната администрация (МФ). Преминава през длъжностите заместник-териториален данъчен директор на ТДД, София и заместник директор, както и директор на Териториална дирекция на НАП София-град. Става заместник изпълнителен директор на приходната агенция през февруари 2009 г., а от май 2013 г. до май 2017 г. е изпълнителен директор на НАП.

Ползва руски и английски език.

При изпълнение на своите функции Бойко Атанасов ще осъществява оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите и наблюдение и координация на дейността на Националната агенция за приходите, Агенция „Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция и Държавната комисия по хазарта.