Научни изследвания, развитие и иновации

  • Проекти, които са в съответствие с „Хоризонт 2020";
  • Научноизследователски инфраструктури;
  • Демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;
  • Оказване на подкрепа на академичната общност, включително сътрудничество с промишлените отрасли;
  • Трансфер на знания и технологии.
?>