Развитие и внедряване на информационните и комуникационните технологии

  • цифрово съдържание;
  • цифрови услуги;
  • високоскоростни телекомуникационни инфраструктури;
  • широколентови мрежи.