Човешки капитал, култура и здравеопазване

  • образование и обучение;
  • сектори в областта на културата и творчеството;
  • иновативни решения в здравеопазването;
  • нови ефективни лекарства;
  • социални инфраструктури, социална и солидарна икономика;
  • туризъм.