Възможности за участие в проекти на частния сектор по линия на ЕФСИ

 

  • чрез директна инвестиция като дялово участие в ЕФСИ;
  • чрез кандидатстване за получаване на финансиране директно от ЕИБ по линия на ЕФСИ в допустимите области:
  • по линия на Инфраструктурния и иновационен прозорец:
  • чрез участие или съфинансиранепо конкретенпроект;
  • чрез инвестиционни платформи с различни партньори.
  • по линия на Прозореца за МСП, като финансовата подкрепа се предоставя чрез финансови посредници в съответната страна, които са сключили договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Необходимо е да отговаряте на условията за категории предприятия, които ще се подпомагат посредством ЕИФ съгласно инициативата според Регламента.
?>