Указания относно средствата от ЕС

Актуалните макети на отчети, справки и друга информация към указанията се намират в раздел „Макети“