БТВ, "Лице в лице", 24.07.2014

Пресинформация

Актуални публикации

Информация

Новини

29.07.2014МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗАПОЧВА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
28.07.2014ПОКАНА КЪМ НПО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАБЛЮДАТЕЛИ В КН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
28.07.2014ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО С ПРАВО НА ГЛАС
26.07.2014ПЕТЪР ЧОБАНОВ: ПРЕДЛОЖЕНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ Е УМЕРЕНА, ГЪВКАВА И НЕ ЗАСТРАШАВА ФИСКАЛНАТА СТАБИЛНОСТ
24.07.2014ПЕТЪР ЧОБАНОВ: БОРДЪТ НЕ Е ЗАПЛАШЕН И НЯМАМЕ НУЖДА ОТ МВФ
23.07.2014ПУБЛИКУВАН Е БР. 1-2/2014 Г. НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИЗДАНИЕ „ИНДИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ“
22.07.2014ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА ЮНИ

още новини